sterkman home i

Totaaloplossingen in noodverlichting

Nood- en transparantverlichting
Een goed werkende vluchtrouteaanduiding (transparantverlichting) en algemene noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen.

Wettelijk verplicht
Minimaal eenmaal per jaar dient nood- en transparantverlichting te worden gecontroleerd en onderhouden. Dit is wettelijk verplicht op basis van artikel 2.3.7, lid 5 en artikel 2.3.8 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Sterkman voert deze inspectie voor u uit conform ISSO-publicatie 79 van 2010.

Controle
In bestaande situaties maken we bij de eerste inspectie een inventarisatie. Worden daarbij technische of functionele gebreken geconstateerd, dan leveren wij u passend advies over aanpassing van de installatie zodat deze voldoet aan de geldende regelgeving.
Bij dit advies overhandigen wij u een gespecificeerde begroting. Het resultaat van de werkzaamheden verwerken we in het Logboek Noodverlichting.

Noodverlichtingsplan
Daarnaast ontwerpen wij voor u het verplichte noodverlichtingsplan van uw bedrijfspand conform NEN-EN1838. Dit plan wordt ter goedkeuring naar de brandweer verstuurd en vervolgens bij het logboek gevoegd.

Ontruimingsplan
Een deugdelijk ontruimingsplan bevat taken, instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Wij helpen u graag met het opstellen van een plan dat voldoet aan de nieuwe norm NEN8112 en dat perfect aansluit op de wensen binnen uw organisatie. Lees meer <link naar aparte pagina over ontruimingsplan>

Advies, aanleg en onderhoud
Sterkman Safety Advices & Products BV neemt u graag en vakkundig de totale zorg van uw noodverlichtingsinstallatie uit handen.

 

 
informatie sterkman